Kinh nghiệm lâu năm và năng lực công nghệ của Công ty TNHH Taeyeon Medical đã được công nhận ở cả nước ngoài.