Những năm
2010

2017

 • 01 Được tái chỉ định là Doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu của tỉnh Gangwon

2015

 • 09 Thành lập chi nhánh tại Hà Nội, Việt Nam

2014

 • 09 Đưa vào thực hiện chế độ vừa học vừa làm của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc
 • 01 Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Quỹ văn hóa thanh thiếu niên Hàn Quốc

2012

 • 09 Thành lập chi nhánh tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

2011

 • 07 Được chỉ định là doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu của tỉnh Gangwon
 • 06 Công ty TNHH Taeyeon Medical được lựa chọn là «Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt»
Những năm
2000

2009

 • 10 Được cấp chứng nhận GMP
 • 07 Xây dựng thêm trụ sở chính tại Munmak và chuyển địa điểm

2008

 • 05 Được trao huân chương công nghiệp tháp sắt

2005

 • 05 Thành lập Trung tâm nghiên cứu trực thuộc công ty

2004

 • 10 Được trao giải thưởng dành cho doanh nhân đáng tự hào
 • 09 Được trao giải thưởng của Tổng thống tại Triển lãm đổi mới công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 02 Là doanh nghiệp đầu tiên trong nước xuất khẩu sang Nhật (Pedicle Screw – Vít chân cung và các mặt hàng khác)

2003

 • 06 Được lựa chọn là Doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu
 • 04 Được lựa chọn là Doanh nghiệp có công nghệ xuất sắc
 • 01 Được lựa chọn là Doanh nghiệp được hỗ trợ xuất khẩu

2002

 • 12 Được lựa chọn là Doanh nghiệp INNO-BIZ
 • 10 Được lựa chọn là Doanh nghiệp chuyên về nguyên vật liệu phụ
 • 03 Được cấp chứng nhận CE Marking

2001

 • 03 Chuyển đổi pháp nhân thành Công ty TNHH Taeyeon Medical
Những năm
1990

1999

 • 06 Thành lập Công ty Taeyeon Medical