Địa chỉ số 132-1, đường Donghwagongdan, thị trấn Munmak, thành phố Wonju, tỉnh Gangwon
TEL +82-33-742-7555
FAX +82-33-742-2227